Członkami zwyczajnymi Związku mogą zostać jedynie podmioty spełniające następujące warunki:
1.
są obecne na rynku ochrony danych osobowych przez co najmniej 3 lata
2.
posiadają polisę OC obejmującą świadczone usługi
3.
posiadają minimum 3-osobowy stały merytoryczny zespół realizujący usługi
4.
obsługują co najmniej 10 administratorów danych w zakresie sprawowania funkcji inspektora ochrony danych