ZFODO zgodnie z zapisami statutowymi prowadzi działalność w sferze edukacji rynku poprzez:
  • organizację konferencji, szkoleń, kursów
  • obejmowanie patronatu nad wydarzeniami o charakterze edukacyjnym organizowanymi przez inne podmioty

W celu ubiegania się o patronat Związku Firm Ochrony Danych Osobowych nad wydarzeniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem patronatów i przesłanie wniosku.

Wydarzenia nadchodzące
Brak nadchodzących wydarzeń
Wydarzenia zrealizowane
Naruszenia ochrony danych osobowych w świetle najnowszego raportu ZFODO – przyczyny, reagowanie i profilaktyka
2 lutego 2023 r.
konferencja online
organizator: Związek Firm Ochrony Danych Osobowych
„2021 rokiem incydentów”
XVI DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
25 stycznia 2022 r.
konferencja online
organizator: Związek Firm Ochrony Danych Osobowych
„Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych przez pryzmat wybranych decyzji Prezesa UODO"
8 czerwca 2021 r.
konferencja online
organizator: Związek Firm Ochrony Danych Osobowych
XV DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
„Praktyka nie teoria, czyli ZFODO dla praktyków”
29 stycznia 2021 r.
konferencja online
organizator: Związek Firm Ochrony Danych Osobowych