Zgodnie z §7 Statutu Związku członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca status pracodawcy, spełniająca określone kryteria.

W celu wstąpienia w poczet członków Związku należy złożyć Wniosek o przyjęcie w poczet członków Związku Firm Ochrony Danych Osobowych wraz z wskazanymi we wniosku załącznikami.
Wniosek należy przesłać pocztą na adres siedziby Związku.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia poinformowania członków o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, pod warunkiem, że nie zostanie złożony uzasadniony sprzeciw przez żadnego z członków.

Pobierz plik
Kodeks etyki członków ZFODO
Pobierz plik
Statut Związku Firm Ochrony Danych Osobowych
1.

Prowadzisz działalność gospodarczą i masz status pracodawcy?

2.

Złóż wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie w poczet członków ZFODO

3.

Prześlij pocztą wniosek na adres siedziby ZFODO

4.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków ZFODO otrzymasz w ciągu 14 dni

Pobierz plik
Kodeks etyki członków ZFODO
Pobierz plik
Statut Związku Firm Ochrony Danych Osobowych