Kodeks Etyki Związku Firm Ochrony Danych Osobowych

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług członkowie Związku Firm Ochrony Danych Osobowych przestrzegają szeregu zasad etyki wyartykułowanych w Kodeksie etyki.

Każdy członek Związku ma obowiązek m. in.:
  • wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami,

  • zachowywać tajemnicę zawodową,

  • powstrzymać się od prowadzenia działań niedopuszczalnych oraz zapobiegać powstaniu konfliktu interesów,

  • informować o świadczonych usługach w sposób właściwy,

  • stosować przejrzyste wobec klientów zasady odnośnie należnego mu wynagrodzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem etyki i innymi dokumentami ZFODO.
Pobierz plik
Kodeks etyki członków ZFODO
Pobierz plik
Statut Związku Firm Ochrony Danych Osobowych
Pobierz plik
Porozumienie o rozwiązywaniu konfliktu interesów