Walne Zgromadzenie Członków
Najwyższy organ Związku, do uprawnień którego należy m.in.: określanie kierunku rozwoju Związku, wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku oraz podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji krajowych oraz zagranicznych.
Zarząd

Do kompetencji Zarządu należy m.in.: kierowanie działalnością Związku i reprezentowanie go na zewnątrz oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

Skład Zarządu Związku Firm Ochrony Danych Osobowych
Przemysław Zegarek
Przemysław Zegarek
Prezes Zarządu
Lex Artis Przemysław Zegarek

Jestem prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku specjalizuję się wyłącznie w ochronie danych osobowych. Jestem aktywnym zawodowo Inspektorem Ochrony Danych oraz Prezesem Zarządu Lex Artist sp. z o.o. (www.lex-artist.pl).

Poza swoją główną działalnością biznesową, buduję standardy i działam na rzecz branży ochrony danych osobowych. Jestem jednym z założycieli Związku Firm Ochrony Danych Osobowych.

Jestem również współautorem bloga poświęconego tematyce ochrony danych (blog-daneosobowe.pl) oraz licznych publikacji prawniczych.

A co robię, kiedy wychodzę z biura? W złapaniu dystansu do spraw zawodowych pomaga mi moja największa pasja – kitesurfing. Latawcami interesuję się podobnie jak ochroną danych osobowych od 2008 r.

Dariusz Kasjaniuk
Dariusz Kasjaniuk
Wiceprezes Zarządu
JDS Consulting Sp. z o.o.

Z ochroną danych osobowych jestem związany od 2003 roku, obecnie jestem wspólnikiem oraz Prezesem Zarządu JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. (www.jds.com.pl) w spółce specjalizującej się m.in. w doradztwie, audycie i wdrażaniu przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym grup kapitałowych działających na rynkach międzynarodowych. Spółka jest wydawcą czasopisma elektronicznego www.odoserwis.pl poświęconego tematyce ochrony danych osobowych i RODO.

Byłem organizatorem wielu eventów w tym np. I Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych (2016) pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, II Krajowej Konferencji Ochrony Danych Osobowych (2017) pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także Europejskiej Konferencji Compliance (2007) przy współpracy z SOX Institute z USA, Institute of Business Ethics z Wielkiej Brytanii oraz IT Compliance Institute z USA. Aktywnie uczestniczyłem w pracach związanych z założeniem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, gdzie pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Firm Ochrony Danych Osobowych (2019-2022) a obecnie piastuję funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku (od 2022 r.).

Po godzinach trenuję judo i biegi na orientację.

Michał Sztąberek
Michał Sztąberek
Wiceprezes Zarządu
iSecure Sp. z o.o.

Jestem prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych (tematyką tą zajmuję się nieprzerwanie od 2006 r.), posiadam też uprawnienia (i doświadczenie) audytora wiodącego normy PN/ISO 27001. Od 2010 r. jestem współwłaścicielem i Prezesem Zarządu iSecure Sp. z o.o. – firmy będącej jednym z członków – założycieli ZFODO. Jako inspektor ochrony danych przez lata wspierałem podmioty m.in. w grupie spółek z branży rozrywkowej, produkcyjnej i gier komputerowych. Obecnie zaś bardziej koncentruje się na zarządzaniu projektami w zakresie RODO.

Miałem też przyjemność brać udział przy pisaniu trzech książek poświęconych ochronie danych osobowych – „RODO. Przewodnik ze wzorami” (Wolters Kluwer, 2018), „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017) oraz „Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika” (Wolters Kluwer, 2016).

Wolne chwile uwielbiam spędzać przy grach wideo oraz czytając komiksy, a także planując kolejne podróże, koniecznie w towarzystwie żony i syna Eryka. Nie odmówię również partyjki w dobrą grę planszową.

Piotr Kawczyński
Piotr Kawczyński
Wiceprezes Zarządu
Forsafe Sp. z o.o.

Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiadam wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji poparte praktyką i kompetencjami m.in.: Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego (ISO 27001/27701/22301) a także licznych certyfikacji takich jak Certified Data Privacy Solutions Engineer (ISACA Member), Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist i innych. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”.

Jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za nadzór nad wdrożeniami systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz międzynarodowych grupach kapitałowych. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent oraz trener szkoleń (m.in.: Akademia BECK, Centrum Promocji Informatyki, The Hack Summit).

W latach 2013 – 2016 byłem wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Ukończyłem Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa prowadzone przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie prowadzę wykłady z tematyki bezpieczeństwa systemów informatycznych na Uczelni Łazarskiego.

Jestem członkiem założycielem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz członkiem grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Pasjonuję się projektowaniem procesów przetwarzania danych osobowych oraz zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Wolne chwile spędzam uprawiając jazdę na rowerze szosowym i MTB, trekking, podróżując i mobilnie fotografując.

Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in.,:prowadzenie kontroli działalności Związku oraz opiniowanie działalności Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej Związku Firm Ochrony Danych Osobowych
  • Magdalena Chmielewska - ODO Management Group sp. z o.o.
  • Piotr Juzoń - ABIDATA s.c.
  • Agnieszka Rzycka – Osiej - OMNI MODO sp. z o.o.

Ze sposobem powoływania organów oraz ich zakresem kompetencji możesz zapoznać się w Statusie ZFODO

Pobierz plik Statut Związku Firm Ochrony Danych Osobowych (pdf)