Walne Zgromadzenie Członków

Najwyższy organ Związku, do uprawnień którego należy m.in.: określanie kierunku rozwoju Związku, wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku oraz podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji krajowych oraz zagranicznych.

Zarząd

Do kompetencji Zarządu należy m.in.: kierowanie działalnością Związku i reprezentowanie go na zewnątrz oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

Skład Zarządu Związku Firm Ochrony Danych Osobowych
  • Przemysław Zegarek - Prezes Zarządu - Lex Artist Przemysław Zegarek
  • Tomasz Osiej - Wiceprezes Zarządu - OMNI MODO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Michał Sztąberek - Wiceprezes Zarządu - iSecure sp. z o.o.
Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in.,:prowadzenie kontroli działalności Związku oraz opiniowanie działalności Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej Związku Firm Ochrony Danych Osobowych
  • Magdalena Chmielewska - ODO Management Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Tomasz Gwara - Discretia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • Dariusz Kasjaniuk - JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie

Ze sposobem powoływania organów oraz ich zakresem kompetencji możesz zapoznać się w Statusie ZFODO

Pobierz plik Statut Związku Firm Ochrony Danych Osobowych (pdf)