Prezentujemy raport opracowany na bazie doświadczeń 277 administratorów danych osobowych

17 lutego 2020

Raport przedstawia statystyki dotyczące następujących obszarów:

  1. Średnia ilość incydentów przypadających na organizacje,
  2. Ilość incydentów zgłoszonych do regulatora,
  3. Ilość incydentów zgłoszonych osobom, których dane dotyczą,
  4. Ilość incydentów według branż,
  5. Incydenty z podziałem na źródła naruszeń,
  6. Umyślność i nieumyślność incydentów,
  7. Incydenty według źródeł – osobowych i nieosobowych,
  8. Najczęściej naruszane dane osobowe,
  9. Trend naruszeń.