Postulaty ZFODO w związku z COVID-19

23 grudnia 2020

Dyskusje na temat legalności udostępnienia informacji o stanie zdrowia w związku z COVID-19 i innych kwestii związanych z pandemia, zabierają wszystkim cenny czas, powodują dodatkowy stres i niepokój.
Dlatego jako Związek Firm Ochrony Danych Osobowych, zgłaszamy postulaty do UODO oraz Ustawodawcy.
Doprecyzowanie przepisów lub pomoc w ich wykładni przełoży się duże oszczędności oraz poczucie bezpieczeństwa.
Zarówno dla pracowników biznesu, jak i dla sfery administracji publicznej.