Raport incydentów 2021 (edycja#3)

31 stycznia 2022

Z przyjemnością przedstawiamy raport incydentów ochrony danych osobowych za okres maj 2020 – maj 2021.

Bazujemy na próbie 349 administratorów danych osobowych, na stałe obsługiwanych przez firmy zrzeszone w ZFODO.

Raport przedstawia statystyki dotyczące następujących obszarów:

  1. Średnia liczba incydentów przypadających na organizacje,
  2. Liczba incydentów zgłoszonych do regulatora,
  3. Liczba incydentów zgłoszonych osobom, których dane dotyczą,
  4. Liczba incydentów według branż,
  5. Incydenty z podziałem na źródła naruszeń,
  6. Umyślność i nieumyślność incydentów,
  7. Incydenty według źródeł – osobowych i nieosobowych,
  8. Najczęściej naruszane dane osobowe,
  9. Trend naruszeń.