Stanowisko ZFODO w zakresie sposobu liczenia terminu 72h na zgłoszenie incydentu do regulatora

5 lutego 2020

W jaki sposób powinniśmy liczyć 72 h na zgłoszenie incydentu?
Czy chodzi o moment uzyskania pierwszej informacji o incydencie?
Czy też 72 h zaczynają biec dopiero, kiedy np. Inspektor Ochrony Danych stwierdzi zaistnienie incydentu.

Co to znaczy "stwierdzenie" zaistnienia incydentu?
Temat kluczowy z perspektywy każdej osoby, która działając pod presją czasu zastanawiała się czy zdąży zgłosić incydent w Rozporządzeniowym terminie.