Stanowisko Związku Firm Ochrony Danych Osobowych dotyczące przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym prewencyjnych, pracowników przez pracodawcę

9 października 2019
  1. Czy badanie alkomatem w miejscu pracy może odbywać się jedynie, kiedy zachodzą uzasadnione podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem alkoholu?
  2. Czy prewencyjne badanie trzeźwości za pomocą alkomatu może stanowić swoiste narzędzie do nabrania „uzasadnionego podejrzenia” co do stanu trzeźwości pracownika?
  3. Czy pracodawcy mogą samodzielnie prowadzić kontrolę stanu trzeźwości pracowników?
  4. Czy informacja o tym, że ktoś znajduje się w stanie nietrzeźwości stanowi dane szczególnie chronione, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane dotyczące zdrowia?
  5. Czy prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) może stanowić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pracowników w procesie prewencyjnego badania trzeźwości?
  6. Czy interes pracodawcy będzie nadrzędny wobec interesu pracownika?
  7. Czy możliwe jest prewencyjne badanie trzeźwości kierowców, będących pracownikami kontrahenta? W oparciu o jaką podstawę prawną?