Stanowisko związku firm ochrony danych osobowych w sprawie wyznaczania okresów retencji danych osobowych na podstawie terminów przedawnienia roszczeń

27 października 2021

Postanowiliśmy zająć stanowisko w sprawie przechowywania danych osobowych, w celu ochrony przed roszczeniami. Zdaniem ZFODO usuwanie wszystkich danych osobowych, niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi, może być niebezpieczne nie tylko dla administratora danych osobowych, ale również dla podmiotu danych. W stanowisku prezentujemy logiczną argumentację, wskazującą na zasadność powiązania okresów retencyjnych z okresami przedawnienia roszczeń.