Sygnalizacja ZFODO: podsumowanie doświadczeń pełnienia funkcji IOD w 2019 roku

15 stycznia 2020

Zwracamy uwagę na najważniejsze trudności i wyzwania stojące przed Inspektorami Ochrony Danych.

Komentujemy bieżącą rzeczywistość pełnienia funkcji IOD z perspektywy firm zrzeszonych w ZFODO.

Zapraszamy do lektury!